.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2544

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ English Structure II
ผู้แต่ง Asst. Prof.Kitima Indrambarya, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-996-1
ชื่อหนังสือ Preparation for English Examinations
ผู้แต่ง Asst. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
Asst. Prof.Rasada Dharachandra
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-916-3
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง ผศ.อำนาจ ธีระวนิช
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 290 บาท
ISBN 974-553-873-6
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-888-4
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน (อ.พันธิภา)
ผู้แต่ง ผศ.พันธิภา ศรีนามเมือง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-005-3
ชื่อหนังสือ การประเมินผลภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-987-2
ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-937-6
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-950-3
ชื่อหนังสือ การวิจัยในชั้นเรียน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-008-8
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-889-2

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle