.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 141 หน้า
ราคา 110 บาท
ISBN 974-553-889-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  เป็นหนังสือคู่มือสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตที่มีอยู่ในพืช  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชนิดของธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช  หลักการ  วิธีการ  พร้อมทั้งแสดงสมการในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในพืช  เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  วิธีการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีการที่ง่าย  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็ว  สารเคมีที่ใช้มีราคาไม่แพงและหาได้ไม่ยากนัก  เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้กันในห้องปฏิบัติการทั่วไป  นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์พืชจากหนังสือต่าง ๆ หลายเล่ม  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแปลผลการวิเคราะห์  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชสำหรับนักวิจัยหรือนักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พืชทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle