.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง ผศ.อำนาจ ธีระวนิช
ภาควิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 400 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 974-553-873-6
เนื้อหาโดยย่อ

ในยุคปัจจุบันมีปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าธุรกิจขนาดย่อมมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  แม้วิสาหกิจขนาดใหญ่จะยังคงมีอยู่ต่อไปและมีการควบรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการ  แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของโลกธุรกิจ  ซึ่งได้แก่การที่หน่วยธุรกิจกำลังมีขนาดเล็กลงแนวโน้มทางธุรกิจของโลกกำลังหมุนกลับจากอดีตที่ขนาดของหน่วยธุรกิจทุกหนทุกแห่งขยายตัวใหญ่ขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการคนเดียวลดลง  แต่ปัจจุบันหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่กำลังหดตัวลงและธุรกิจขนาดย่อมกำลังเกิดขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle