.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 153 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-937-6
เนื้อหาโดยย่อ

          “การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ”  เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน  ทั้งในฐานะผู้ดำเนินการจัดประชุมหรือฝึกอบรม  เนื้อหาประกอบไปด้วย  การวางแผน  การประเมินความต้องการ  การจัดเตรียมงาน  การติดต่อจัดเตรียมวิทยากร  สถานที่  และการดูงาน  การประชาสัมพันธ์  การจัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ  และอาหาร  การบริหารและการจัดการระหว่างการประชุมหรือฝึกอบรม  ขั้นตอนพิธีเปิด/ปิดการประชุม  การแนะนำและขอบคุณวิทยากร  การประเมินผลการฝึกอบรมและการประเมินผลลัพธ์หรือความคุ้มค่า  จิตวิทยาการฝึกอบรม  และเทคนิคในการแก้ไขพฤติกรรมบางประการ  ตลอดจนตัวอย่างของคำกล่าวและเอกสาร  จุดเด่น  จุดอ่อน  ข้อบกพร่อง  และข้อควรพิจารณาต่าง ๆ
          หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแหล่งวิทยาการหรือตำราในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมทางวิชาการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และหรือการสัมมนาของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทเอกชน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle