.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online
การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ภาควิชาศิลปาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 175 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 974-553-950-3
เนื้อหาโดยย่อ

          การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว (Tourism  Planning  and  Marketing  Development)  มุ่งศึกษาความหมาย  และลักษณะที่สำคัญของตลาดการท่องเที่ยว  อุปสงค์การท่องเที่ยว  พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว  โดยพิจารณาในด้านความแตกต่าง  ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ทั้งการแบ่งส่วนตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการแบ่งส่วนตลาดของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว  การพัฒนาองค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจำหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  และองค์ประกอบอื่นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ  เพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนได้  นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการเขียนแผนการตลาดแบบต่าง ๆ  ตลอดจนการนำแนวคิดของการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว  เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle