.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
Preparation for English Examinations
หนังสือ

ชื่อหนังสือ Preparation for English Examinations
ผู้แต่ง Asst. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
Asst. Prof.Rasada Dharachandra
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 151 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-916-3
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือ Preparation for English Examinations  ประกอบด้วยตัวอย่างข้อทดสอบ 3 ลักษณะ  คือ
          1. Oral  Expressions  เป็นบทสนทนาในสถานการณ์หลากหลาย  ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจทางการใช้ภาษาพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
          2. Multiple-choice Cloze  เป็นข้อความตัดตอนมาจากเอกสารชนิดต่าง ๆ  และให้เลือกคำหรือวลีจากตัวเลือก  เพื่อเติมลงในช่องว่างที่เว้นไว้  ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านคำศัพท์  ไวยากรณ์  และการใช้ภาษา
          3. Reading  Comprehension  บทอ่านเป็นข้อความตัดตอนมาจากเอกสารชนิดต่าง ๆ  บทอ่านแต่ละเรื่องจะมีคำถามหลายประเภท  เช่น  การจับใจความสำคัญ  ถามรายละเอียดของเรื่อง  การสรุปความ  ฯ
          ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจทางภาษา  หรือสำหรับฝึกฝนด้วยตนเอง  เพื่อเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษในหลักสูตรสถาบันการศึกษา  การสอบเพื่อชิงทุนการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle