.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ภาควิชาศิลปาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 202 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 974-553-888-4
เนื้อหาโดยย่อ

          การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและการตลาดของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม  รายการอาหารและเครื่องดื่ม  อาหารตะวันตก  เครื่องดื่ม  รูปแบบการบริการอาหาร  ลักษณะการบริหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม  การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพทางด้านนี้จำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน  ในเรื่องของเงินทุน  การเตรียมการและการพัฒนาความสามารถของพนักงานบริการทุกคนทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการธุรกิจ  ฝ่ายผลิตอาหาร  และฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการ  ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริโภคที่เป็นไปอย่างราบรื่น  และมีมาตรฐานสากล


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle