.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online
การวิจัยในชั้นเรียน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิจัยในชั้นเรียน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 257 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-008-8
เนื้อหาโดยย่อ

          การวิจัยในชั้นเรียน  ให้ความรู้เบื้องต้นในการวิจัย  สำหรับครูและผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาชีพครู
          ส่วนแรกของหนังสือ  กล่าวถึงแนวคิดและหลักการอย่างสังเขปของการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
          ส่วนที่สอง  ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือ  นำเสนอรายละเอียดของเทคนิควิธีของการวิจัยในชั้นเรียน  ทั้งการวิจัยที่ครูมุ่งทำความเข้าใจปัญหา/สถานการณ์ในชั้นเรียน  กับการวิจัยที่ครูทดลองปรับเปลี่ยนวิธีในการเรียนการสอนเพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้เรียน
          ในแต่ละบทของเทคนิควิธีการวิจัย  มีตัวอย่างประกอบ  รวมทั้งกิจกรรมเสนอแนะเพื่อเพิ่มความชัดเจน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle