.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online

หมวดหมู่เศรษฐศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

31 ResultsPage 1 of 4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-232-4
ชื่อหนังสือ หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-237-9
ชื่อหนังสือ สุดมุมคิด: จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-069-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 380 บาท ลด 20% เหลือ 304 บาท
ISBN 974-537-551-9
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-021-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2567
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-283-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2567
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-283-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-160-0
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3

«StartPrev1234NextEnd»
sex tubeporno izle