.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online

หมวดหมู่เศรษฐศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

16 ResultsPage 1 of 2
ชื่อหนังสือ สุดมุมคิด: จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-069-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐสถิติ : ระเบียบวิธีและการนำไปใช้เพื่อการวิจัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 380 บาท ลด 20% เหลือ 304 บาท
ISBN 974-537-551-9
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-021-4
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-160-0
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-213-3
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-182-2
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2541
ราคา 120 บาท
ISBN 974-553-545-1
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ผู้แต่ง รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-078-8
ชื่อหนังสือ แบบจำลองเศรษฐมิติ นอกเหนือจากแบบจำลองถดถอย
ผู้แต่ง รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-167-9

«StartPrev12NextEnd»
sex tube