.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 16 guests online
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 313 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-160-0
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในอนุพันธุ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ได้แก่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Foewards) ตราสารล่วงหน้า (Futures) สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps) และตราสารสิทธิ (Options) ทั้งในด้านการกำหนดราคา ความผันผวนของราคา การหามูลค่าสัญญาณ การคิดกำไรขาดทุน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงและการเก็งกำไรโดยมีการยกตัวอย่างการซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย และกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle