.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2567
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 167 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-283-6
เนื้อหาโดยย่อ

หัวใจของ “สหกรณ์” คือ ความสมัครใจ ความสามัคคี ที่จะรวมกลุ่มกัน ทั้งในด้านความคิด อุดมการณ์ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นใยของเชือกหลายๆ เส้นที่ถูกนำมา “ฟั่น” ทอให้เข้ากันเป็น “เกลียวเชือก” ผลที่ได้จะก่อให้เกิดพลัง ความแข็งแกร่ง ยากที่จะขาดออกจากกัน ตราบใดที่สมาชิกมีความสามัคคี มิให้เส้นใยของเชือกทักทอกันจนกลายเป็น “ปมเชือก” ดังภาพหน้าปก ที่ยากจะแก้ไขและกลับกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ดังนั้น “เศรษฐศาสตร์สหกรณ์” จึงให้แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการคิดวิเคราะห์  และการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกและสหกรณ์ โดยเนื้อหาเริ่มจาก ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์และองค์การธุรกิจทั่วไป แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจสหกรณ์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อสหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิต สหกรณ์การตลาด สหกรณ์การเงิน และทฤษฎีเกมเพื่อธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างในบริบทของสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ จึงเหมาะสำหรับการเรียนการสอน และผู้ที่สนใจในเรื่องราวของสหกรณ์


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 09-7935-6475
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle