.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
สุดมุมคิด: จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สุดมุมคิด: จากวิกฤตสู่สงครามการเงินโลก
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ขนาด 14.50 x 18 ซม.
จำนวน 232 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-069-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นห้าหัวข้อหลัก ในหัวข้อแรก จะมองวิกฤตจากมุมมองในช่วงเริ่มต้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆยังคลุมเครือ รวมถึงพิจารณางานศึกษาเชิงลึกของผู้เขียนเมื่อมองทุกอย่างย้อนกลับไป 
มาถึง ณ วันนี้ เหตุการณ์ที่ยังคุกรุ่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้ ปัญหาหนี้อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารขนาดกลางและเล็กในสหรัฐที่ยังน่ากังวล หรือแม้แต่ผลกระทบที่แท้จริงของ  Quantitative Easing (QE) ต่อเศรษฐกิจโลก ล้วนมีผลต่อการมองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2554 โดยผู้อ่านสามารถหาคำตอบของสิ่งเหล่านี้ได้ จากการอ่านบทความในหัวข้อสอง: บทแห่งการออกจากเหวแห่งวิกฤต และก้าวย่างสู่สงครามการเงิน ซึ่งเริ่มต้นจากการมองปัญหาของยุโรปในขณะนี้ ผ่านเลนส์ของการแก้ปัญหาวิกฤตของสหรัฐในปี 2552 จากการทดสอบภาวะวิกฤตธนาคารสหรัฐ 19 แห่งใหญ่ จนมาถึงการทดสอบภาวะวิกฤตธนาคารยุโรปที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนักช่วงกลางปี 2553 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นอีกครั้งในปี 2554 นอกจากนี้ ที่พลาดไม่ได้คือ ประเด็น QE ที่มองผ่านความคิดของ ดร. เบน เบอร์นันเก้ และ ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและการเงินกลุ่มต่างๆ
ในหัวข้อที่สาม เกี่ยวกับความขัดแย้งของแนวทางการเข้าสู่จุดสมดุลทางเศรษฐกิจและการเงินใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคยุโรปและระดับโลกนั้น หนังสือเล่มนี้ ได้ย้อนรอยให้เห็นเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อจากความยิ่งใหญ่ของสหรัฐและยุโรปจนเข้าสู่วิกฤตการเงินโลกรอบนี้ของทั้งจีน สหรัฐ และยุโรป เพื่อจะสามารถตอบโจทย์ที่ว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ก้าวมาถึงจุดดังกล่าวได้อย่างไร และจะมีหนทางหรือที่ว่างเหลือพอจะให้ทุกๆฝ่ายสามารถยืนในเวทีโลกได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอาวุธต่างๆที่แต่ละฝ่ายยังพอมีอยู่ในมือ ว่ามีมากน้อยเพียงใดที่จะสามารถเลือกใช้ตอบโต้ใส่กันในอนาคต
สำหรับหัวข้อสี่ จะวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของวิกฤตการเงินในครั้งนี้ต่อโครงสร้างตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอนุพันธ์ และ ตลาดทุน ซึ่งเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวถือเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งขึ้นในช่วงต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาซึ่งค่อนข้างยากได้แบบสนุกสนาน ผู้เขียนจึงแบ่งหัวข้อสุดท้ายออกมาต่างหาก โดยใช้ตัวละครต่างๆทั้งที่มีอยู่ในสถานการณ์จริงและที่มาจาก นิยายสามก๊ก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้กระจ่างมากยิ่งขึ้น

free football betting tips football betting tips from oddslot professional soccer betting picks uk


ช่องทางจัดจำหน่าย

อ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2579-8739,0-2561-3474,0-2942-8048 : 401


 
sex tubeporno izle