.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 256 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-021-4
เนื้อหาโดยย่อ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ  เช่น  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ำ  มลพิษทางทัศนียภาพ  นับเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นส่วนมากเป็นผลพวงจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ คุณภาพ  และการดำรงชีวิตของมนุษย์  การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของพืชและสัตว์  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรจำนวน มาก  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่ง แวดล้อม  ซึ่งจะช่วยให้การวางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศมีความยั่งยืนต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle