.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online

หมวดหมู่มนุษยศาสตร์ / การท่องเที่ยว / การโรงแรม

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

80 ResultsPage 1 of 8
ชื่อหนังสือ หลักการโฆษณา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 250 บาท ลด 20% เหลือ 200 บาท
ISBN 978-616-556-077-1
ชื่อหนังสือ หลักการประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-188-4
ชื่อหนังสือ สัทวิทยา : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-499-7
ชื่อหนังสือ ศิลปะวาทการ
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-205-8
ชื่อหนังสือ ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ราคา 390 บาท
ISBN 978-616-556-251-5
ชื่อหนังสือ ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2564
ราคา 450 บาท
ISBN 978-616-556-251-5
ชื่อหนังสือ ศาสนาฮินดู
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-978-6
ชื่อหนังสือ ศาสนศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.เดือน คำดี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 974-537-150-5
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-104-4
ชื่อหนังสือ ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-142-6

«StartPrev12345678NextEnd»
sex tubeporno izle