.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
ศิลปะวาทการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศิลปะวาทการ
ผู้แต่ง อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2560
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 271 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-205-8
เนื้อหาโดยย่อ

“ศิลปะวาทการ”  มีเนื้อหาทั้งหมด ๑๑ บท  ได้แก่  ศิลปะเบื้องต้นทางภาษาและอากัปกิริยาท่าทาง  ศิลปะการใช้คำในการพูด  ศิลปะการวิเคราะห์ผู้ฟังและคุณธรรมจรรยาบรรณของผู้พูด  ศิลปะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  ศิลปะการพูดแบบพิธีกร  ศิลปะการโต้วาที  ศิลปะการพูดแบบการสัมมนา  ศิลปะการพูดสุนทรพจน์  ศิลปะการพูดอภิปราย  ศิลปะการสัมภาษณ์ และศิลปะการพูดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและทางสถานีโทรทัศน์  ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2579-5566 ต่อ 2513
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle