.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ศาสนาฮินดู
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศาสนาฮินดู
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 215 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-978-6
เนื้อหาโดยย่อ

ศาสนาฮินดู (Hinduism) ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฮินดู  ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชนชาติอินเดีย  ในเรื่องของกำเนิด  สิ่งสูงสุด  คำสอนสำคัญ  ลักษณะการดำเนินชีวิตของศาสนิก พิธีกรรม  เทศกาล  นิกาย  และพัฒนาการของศาสนานี้ในแต่ละยุค  เหมาะสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความเชื่อ  วิถีชีวิต  และจิตวิทยาสังคมของชาวฮินดู


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle