.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
ศาสนาฮินดู
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศาสนาฮินดู
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 215 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-978-6
เนื้อหาโดยย่อ

ศาสนาฮินดู (Hinduism) ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฮินดู  ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชนชาติอินเดีย  ในเรื่องของกำเนิด  สิ่งสูงสุด  คำสอนสำคัญ  ลักษณะการดำเนินชีวิตของศาสนิก พิธีกรรม  เทศกาล  นิกาย  และพัฒนาการของศาสนานี้ในแต่ละยุค  เหมาะสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความเชื่อ  วิถีชีวิต  และจิตวิทยาสังคมของชาวฮินดู


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle