.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
สัทวิทยา : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัทวิทยา : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 189 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-499-7
เนื้อหาโดยย่อ

ทฤษฎีสัทวิทยาเปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออุปกรณ์  และภาษาธรรมชาติเปรียบเสมือนวัตถุดิบ  หากเปรียบเทียบกับการถลุงแร่  ทฤษฎีก็คือเครื่องมือที่ใช้ถลุง  ภาษาคือทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่า  ผลลัพท์ที่ได้จากกระบวนการ  ก็คือไวยากรณ์ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ภาษา  ฉะนั้นทฤษฎีที่ดีจะนำมา  ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ดีที่แสดงลักษณะภาษาที่เป็นระบบระเบียบ  ที่สวยงามอย่างแจ่มชัด
ทฤษฎีสัทวิทยาเพิ่มพูนเป็นทฤษฎีที่ดี  ซึ่งนักสัทวิทยาเพิ่มพูนตั้งแต่ชอมสกี้และแฮลี  (1968)  ได้กล่าวอ้างและพิสูจน์ตนเองว่าเป็นทฤษฎีที่มีศักยภาพในการอธิบายภาษาและได้พิสูจน์ว่าเป็นทฤษฎี  ที่ให้ผลวิเคราะห์ที่เป็นสามัตถิยะทางภาษาที่แท้จริงของผู้พูด  ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่นักภาษาศาสตร์จะศึกษา  และพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษาธรรมชาติ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle