.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2544

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ วัชพืชในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 370 บาท
ISBN 974-553-973-2
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 260 บาท
ISBN 974-553-895-7
ชื่อหนังสือ วิธีวิจัยทางสหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 230 บาท
ISBN 974-553-953-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมเคมีชีวภาพพื้นฐาน 2
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
อ.วรสิทธิ์ โทจำปา
อ.ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 974-553-920-1
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 180 บาท
ISBN 974-553-869-8
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์)
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 170 บาท
ISBN 974-553-915-5
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ผู้แต่ง รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 250 บาท
ISBN 974-553-951-1
ชื่อหนังสือ สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-972-4
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 370 บาท
ISBN 974-553-866-3

sex tubeporno izle