.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 53 guests online
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 146 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-972-4
เนื้อหาโดยย่อ

เมล็ดวัชพืชเป็นส่วนสำคัญของต้นวัชพืช  เพราะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายพันธุ์  หากเรารู้จักลักษณะและสัณฐานวิทยาของวัชพืชแล้วจะสามารถช่วยลดการระบาด  และแพร่กระจายโดยการปนเปื้อนไปกับเมล็ดพันธุ์ของพืชปลูก  วัสดุปลูก  และอุปกรณ์ทางการเกษตรได้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นคู่มือในการสำรวจชนิดและจำนวนเมล็ดของวัชพืชที่อยู่ในดินในฤดูปลูก  เพื่อคาดคะเนถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นและสามารถเลือกวิธีจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle