.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online
วัชพืชในประเทศไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วัชพืชในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 438 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 974-553-973-2
เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบันการจัดการวัชพืชมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า  วัชพืชทำให้ผลผลิตพืชลดลง  วัชพืชแต่ละชนิดก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชมากน้อยต่างกัน  และการจัดการวัชพืชแต่ละชนิดนั้นก็มีความยากง่ายแตกต่างกันด้วย  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจำแนกวัชพืชแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง  หนังสือวัชพืชในประเทศไทย  ประกอบด้วยภาพวัชพืชชนิดต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย  พร้อมคำบรรยายลักษณะประจำของของวัชพืชแต่ละชนิดนั้น  ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือในการจำแนกวัชพืชในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle