.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
สรีรวิทยาของพืช (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์)
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์)
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 237 หน้า
ราคา 170 บาท
ISBN 974-553-915-5
เนื้อหาโดยย่อ

สรีรวิทยาของพืช มีสาระเน้นหนักเกี่ยวกับหน้าที่กลไกการทำงาน  การควบคุมการเจริญเติบโต  การดูดน้ำและแร่ธาตุ  การลำเลียงแร่ธาตุและอินทรีย์สาร  การสังเคราะห์แสง  การหายใจ  การตรึงไนโตรเจน  ซึ่งต้องอาศัยกิจกรรมของเอนไซม์ต่าง ๆ ภายในเซลล์พืช  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายในพืช  รวมทั้งฮอร์โมนพืช  ซึ่งมีผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตตั้งแต่การงอกของเมล็ดจนกระทั่งมีการเจริญเป็นต้นกล้า  และพัฒนาการไปเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัย  สร้างดอก  ผล  และเมล็ด
หนังสือเล่มนี้  เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า  และการนำไปใช้ในการเรียนการสอนทางด้านพฤกษศาสตร์และเกษตร  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle