.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
วิธีวิจัยทางสหกรณ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิธีวิจัยทางสหกรณ์
ผู้แต่ง รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 284 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 974-553-953-8
เนื้อหาโดยย่อ

          การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักสหกรณ์สามารถวิเคราะห์และแสวงหาคำตอบในเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาของขบวนการสหกรณ์ได้  ทั้งในปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจมีขึ้นมาได้อีกมากมายในอนาคต
          “วิธีวิจัยทางสหกรณ์”  เป็นหนังสือที่นักสหกรณ์และผู้ที่สนใจ  รวมทั้งนิสิตและนักศึกษาที่กำลังเริ่มต้นทำงานค้นคว้าวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์  ในสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงสามารถใช้เป็นคู่มือในการลงมือทำการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง  ด้วยสาระในหนังสือเล่มนี้ได้บรรจุทั้งแนวคิด  ลำดับขั้นตอนในการทำงานวิจัย  พร้อมทั้งคำแนะนำและตัวอย่างการดำเนินงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle