.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 9 guests online
วิศวกรรมเคมีชีวภาพพื้นฐาน 2
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมเคมีชีวภาพพื้นฐาน 2
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
อ.วรสิทธิ์ โทจำปา
อ.ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 284 หน้า
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 974-553-920-1
เนื้อหาโดยย่อ

ตัวเร่งทางชีวภาพ (Biocatalysts)  ในรูปของเซลล์จุลินทรีย์หรือเอนไซน์  จัดเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการทางชีวภาพในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  การศึกษากระบวนการสร้างและสลายของเซลล์  ตลอดจนกลไกของปฏิกิริยาทางชีวภาพ  สามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  พร้อมทั้งองค์ความรู้ในหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการหมัก  กอปรกับความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงระดับห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพในภาคปฏิบัติจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle