.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2565

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

20 ResultsPage 1 of 2
ชื่อหนังสือ Fundamental English Structure
ผู้แต่ง Peangduen Panarook
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-243-0
ชื่อหนังสือ Interacting in Scientific English
ผู้แต่ง Assoc. Prof.Pornsiri Muangsamai, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-176-1
ชื่อหนังสือ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-227-0
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย R: การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-249-2
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-268-3
ชื่อหนังสือ การหล่อลื่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-175-4
ชื่อหนังสือ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-144-0
ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-266-9
ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-266-9
ชื่อหนังสือ การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-272-0

«StartPrev12NextEnd»
sex tubeporno izle