.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การเป็นผู้ประกอบการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 204 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-266-9
เนื้อหาโดยย่อ

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เป็นช่องว่างของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง ธรรมชาติของผู้ประกอบการ การประกอบการในบริบทและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกิจการใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเสี่ยง รวมถึงแนวโน้มและทิศทางการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โทร. 06-2393-9383
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle