.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 30 guests online
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 394 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-268-3
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการธุรกิจสหกรณ์ เล่มนี้ นำเสนอการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลธุรกิจเชิงปริมาณ ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมถึงการสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งในส่วนของแบบจำลองที่กำหนดได้ และแบบจำลองความน่าจะเป็น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจ การควบคุมสินค้าคงคลัง การใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข การจัดการโครงการ การจัดการระบบแถวคอย การแก้ไขปัญหาการขนส่ง และปัญหาการมอบหมายงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจำลองในกรณีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสหกรณ์ และธุรกิจอื่นๆ ในยุคปัจจุบันที่การตัดสินใจทางธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6511 , 0-2561-3468
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle