.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2549

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 1 of 5
ชื่อหนังสือ Authentic English Texts for Advanced Learners
ผู้แต่ง Asst.Prof.Choosri Banditvilai
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-923-9
ชื่อหนังสือ English for Psychology
ผู้แต่ง Assist. Prof.Boonthong Itthipanya
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-836-4
ชื่อหนังสือ กายวิภาคของพฤกษ์
ผู้แต่ง รศ.เทียมใจ คมกฤส
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-966-2
ชื่อหนังสือ การจัดการฝูงโคนม
ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-946-8
ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-925-5
ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-868-2
ชื่อหนังสือ การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-891-7
ชื่อหนังสือ การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-862-3
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง อ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-963-8
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์เชิงปริมาณ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-831-3

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle