.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
กายวิภาคของพฤกษ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กายวิภาคของพฤกษ์
ผู้แต่ง รศ.เทียมใจ คมกฤส
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 308 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 974-537-966-2
เนื้อหาโดยย่อ

กายวิภาคของพฤกษ์  มีเนื้อหาสาระเน้นหนักเกี่ยวกับเนื้อเยื่อทุกชนิด  และส่วนต่างๆ ของพืช  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มีเมล็ด  คือ  พืชมีดอกและจิมโนสเปิร์ม  รวมทั้งพัฒนาการและวิวัฒนาการของเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆ ของพืชบางชนิด
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เขียนที่เรียนรู้พฤกษศาสตร์เบื้องต้นมาแล้วสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับลักษณะภายในของพืช  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเมื่อศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์สาขาอื่น เช่น สรีรวิทยาของพืช นิเวศวิทยาของพืช เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle