.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การพยากรณ์เชิงปริมาณ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์เชิงปริมาณ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทรงศิริ แต้สมบัติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 487 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 974-537-831-3
เนื้อหาโดยย่อ

การพยากรณ์เชิงปริมาณมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานทุกสาขาในการวางแผนและการ ตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และงบประมาณจำนวนมาก การพยากรณ์ที่แม่นยำจะทำให้การวางแผนและการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างถูก ต้อง การพยากรณ์เชิงปริมาณต้องใช้ค่าสถิติจำนวนมาก การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์จึงมีความจำเป็น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโปรแกรมช่วยคำนวณ  ผู้พยากรณ์ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการพยากรณ์เชิงปริมาณ  ทั้งการกำหนดรูปแบบ การวิเคราะห์ และการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากครั้งที่ผ่าน มา โดยแยกเนื้อหาเป็น 14 บท เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาของการพยากรณ์เชิงปริมาณจึงแสดง ตัวอย่างประกอบจำนวนมาก หนังสือเรื่อง "การพยากรณ์เชิงปริมาณ. เหมาะกับการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติและสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และเหมาะสำหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจจะนำการพยากรณ์เชิงปริมาณไปใช้ในงานที่ รับผิดชอบ


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle