.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การจัดการฝูงโคนม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการฝูงโคนม
ผู้แต่ง รศ.ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 230 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-946-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการจัดการฝูงโคนม เสนอเนื้อหาครอบคลุมปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย  โรงเรือนโคนมและการจัดการ การจัดการดูแลโคนม การบันทึก คำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มโคนม การคัดเลือกพันธุกรรมโคนม อาหารโคนมและการจัดการ การคำนวณสูตรอาหารสำหรับโคนมที่เลี้ยงในภูมิอากาศร้อนชื้น การจัดการความสมบูรณ์พันธุ์โคนม การจัดการสุขภาพฝูงโคนม และการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มโคนม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle