.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 63 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2546

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

48 ResultsPage 5 of 5
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-353-2
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-244-7
ชื่อหนังสือ ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์
ผู้แต่ง ประดิษฐ์ ครุวัณณา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-278-1
ชื่อหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง
ผู้แต่ง รศ.อิราวดี ไตลังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-366-4
ชื่อหนังสือ สวนสวยช่วยครัว
ผู้แต่ง ผศ.ศศิยา ศิริพานิช
อ.บุบผา คงสมัย
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 90 บาท
ISBN 974-537-214-5
ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-108-4
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-328-1
ชื่อหนังสือ อาหารเพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-183-1

«StartPrev12345NextEnd»
sex tubeporno izle