.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 698 หน้า
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-108-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง I (Invertebrates I)  โพรโทซัว ถึง ทาร์ดิกราดา (Protozoa through Tardigrada)  มีเนื้อหาโดยละเอียดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ยังไม่มีซีลอมที่แท้จริง  ส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II (Invertebrates II)  แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา (Annelida through Protochordata)  เป็นเนื้อหาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีซีลอมที่แท้จริง  เนื้อหาที่กล่าวถึงโดยทั่วไปจะเป็นเนื้อหาทางด้านรูปพรรณสัณฐาน  เรื่องราวทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง  การจัดหมวดหมู่ในแต่ละไฟลัม  และความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้  ผู้เขียนได้แทรกเรื่องราวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย  รวมทั้งภาพประกอบที่ได้รวบรวมไว้


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle