.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 698 หน้า
ราคา 500 บาท
ISBN 974-537-108-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง I (Invertebrates I)  โพรโทซัว ถึง ทาร์ดิกราดา (Protozoa through Tardigrada)  มีเนื้อหาโดยละเอียดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ยังไม่มีซีลอมที่แท้จริง  ส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง II (Invertebrates II)  แอนเนลิดา ถึง โพรโทคอร์ดาทา (Annelida through Protochordata)  เป็นเนื้อหาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีซีลอมที่แท้จริง  เนื้อหาที่กล่าวถึงโดยทั่วไปจะเป็นเนื้อหาทางด้านรูปพรรณสัณฐาน  เรื่องราวทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง  การจัดหมวดหมู่ในแต่ละไฟลัม  และความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้  ผู้เขียนได้แทรกเรื่องราวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย  รวมทั้งภาพประกอบที่ได้รวบรวมไว้


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle