.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง
ผู้แต่ง รศ.อิราวดี ไตลังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2546
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 126 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-366-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิเคราะห์เรื่องสั้นและนวนิยายของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  โดยการใช้ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง (narratology)  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ  ของบันเทิงคดีอย่างลึกซึ้ง  โดยมีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ผู้อ่านยังจะได้เข้าใจเทคนิคของการเล่าเรื่องที่เหมือนและต่างกันในสื่อต่าง ๆ  ทั้งในรูปของบันเทิงคดี  ภาพเขียน  และภาพยนตร์  หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบของบันเทิงคดี  เพื่อนำไปสู่การตีความและการประเมินค่าต่อไป  เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมวิจารณ์


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle