.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2548

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

54 ResultsPage 1 of 6
ชื่อหนังสือ Applied English Structure
ผู้แต่ง Assist. Prof.Pacharaprapa Adulavidhaya, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-784-8
ชื่อหนังสือ Dynamic English in Science
ผู้แต่ง Asst. Prof.Pornsiri Muangsamai
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท ลด 20% เหลือ 112 บาท
ISBN 974-537-782-1
ชื่อหนังสือ English for Ground and In-flight Attendants
ผู้แต่ง Asst. Prof.Nattakan Sukchuen
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-737-6
ชื่อหนังสือ Reading for Mass Communication
ผู้แต่ง Asst. Prof.Bhikul Punyaratabandhu
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-727-9
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง รศ.อำนาจ ธีระวนิช
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 290 บาท
ISBN 974-537-812-7
ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-697-3
ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-701-5
ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง ผศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-608-6
ชื่อหนังสือ การบัญชีการเงิน
ผู้แต่ง อ.นิตยา งามแดน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-787-2
ชื่อหนังสือ การบัญชีทั่วไป
ผู้แต่ง ผศ.วรรณวิภา คูสกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 270 บาท
ISBN 974-537-775-9

«StartPrev123456NextEnd»
sex tubeporno izle