.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
การบัญชีทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบัญชีทั่วไป
ผู้แต่ง ผศ.วรรณวิภา คูสกุล
ภาควิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 318 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 974-537-775-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร โดยบัญชีการเงินจะกล่าวถึงขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชี จนถึงการจัดทำงบการเงินของธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดทำงบกระแสเงินสด สำหรับบัญชีบริหารจะกล่าวถึงการจัดทำงบประมาณ ต้นทุน ปริมาณและกำไร การใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนและการวิเคราะห์งบการเงิน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle