.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online

หมวดหมู่ศึกษาศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

3 Results
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-703-1
ชื่อหนังสือ การสอนคหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 220 บาท ลด 20% เหลือ 176 บาท
ISBN 974-537-684-1
ชื่อหนังสือ การศึกษาผู้ใหญ่ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 60 บาท ลด 20% เหลือ 48 บาท
ISBN 974-553-970-8
sex tubeporno izle