.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 26 guests online
เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยด้านการอ่าน
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 124 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-703-1
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิควิจัยด้านการอ่าน  (Reading  Research  Techniques)  เป็นตำราที่ให้แนวทางเกี่ยวกับการทำวิจัยด้านการอ่าน  เนื้อหาจะครอบคลุมที่มาของปัญหาการอ่าน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักภาษา  การใช้ภาษา  วรรณคดี  สื่อการอ่าน  กระบวนการกลไก  และกระบวนการรับรู้  ที่แสดงการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการอ่าน  พร้อมทั้งตัวอย่างปัญหา  นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อเริ่มงานวิจัย  การดำเนินงานวิจัยตามรูปแบบต่าง ๆ  และตัวอย่างงานวิจัย  การเขียนโครงการ  การตรวจเอกสาร  การเขียนรายงานการวิจัย  รวมทั้งการนำเสนอปัญหาตลอดจนข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยด้านการอ่าน


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle