.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 26 guests online
การศึกษาผู้ใหญ่ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การศึกษาผู้ใหญ่ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 74 หน้า
ราคา 60 บาท ลด 20% เหลือ 48 บาท
ISBN 974-553-970-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้  เกิดจากแนวคิดที่ว่า  “ปรัชญาที่ปราศจากการปฏิบัติถือว่าเป็นอุดมการณ์ที่ว่างเปล่า  ส่วนการปฏิบัติที่ปราศจากความคิดไตร่ตรองทางปรัชญา  ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอย”  จึงเสนอพื้นฐานทางปรัชญาตะวันตกที่หลากหลาย  แต่จุดเน้นคือ  Progressive  และ  Humanistic  ปรัชญาย่อมสะท้อนและพัฒนาไปสู่ความเชื่อทางการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่สอดคล้องกัน  ในที่นี้ที่สอดคล้องกับความเชื่อ  Progressive  คือ  Experiential  Learning  ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติ  คือ  Community  Education  ส่วนแนวการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเชื่อ  Humanistic  คือ  Andragogy  และ  Self-directed  Learning  ที่นำไปสู่การปฏิบัติ  คือ  Organic  Model  ทังปรัชญาเชิง  Progressive  และ  Humanistic  นี้ต่างยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ในกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาไทย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นี้

william hill uk online casino bonus and promotions toponlinecasinobonus.co.uk williamhill uk online casino bonus code


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle