.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 22 guests online

หมวดหมู่ประมง

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

3 Results
ชื่อหนังสือ สมุทรกรณี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 974-537-947-6
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-140-2
ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-793-7
sex tubeporno izle