.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
สมุทรกรณี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สมุทรกรณี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 476 หน้า
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 974-537-947-6
เนื้อหาโดยย่อ

Marine Affairs  หรือ  สมุทรกรณี  เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเล  อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ  ปัญหาข้อขัดแย้งและความจำเป็นในการกำหนดนโยบายทางทะเล  หลักการ  แนวคิด  และวิวัฒนาการของกฎหมายทะเลรวมถึงบทบาทความร่วมมือของรัฐและองค์การระหว่างประเทศในกิจการทางทะเล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทะเล มหาสมุทร และพื้นที่ชายฝั่งทะเล

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle