.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 19 guests online
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 176 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-793-7
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเก็บถนอมหรือการประกอบอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำตามวิธีดั้งเดิม  ผลจากการคิดค้นและพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ครอบคลุมวิธีทำ  คุณลักษณะและเกร็ดคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้านที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกับสี  กลิ่น  รสชาติ  และลักษณะเนื้อสัมผัส  เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง  ผลิตภัณฑ์ทำเค็ม  ผลิตภัณฑ์หมักดอง  ผลิตภัณฑ์รมควัน  ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  รวมถึงผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ด้านอุตสาหกรรมถ่ายรูป  ด้านเครื่องสำอางและด้านการแพทย์


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle