.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 385 หน้า
ราคา 330 บาท
ISBN 978-616-556-140-2
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาในตำรา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง” เล่มนี้ ได้ประมวลความรู้พื้นฐานและความรู้ประยุกต์เรื่องสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ในทุกด้านไว้แล้ว สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในอุตสาหกรรมประมงได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป...


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle