.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online

หมวดหมู่สถาปัตยกรรมศาสตร์

ค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่

2 Results
ชื่อหนังสือ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก: ยุคคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2567
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-282-9
ชื่อหนังสือ การสร้างงานสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี BIM ฉบับเบื้องต้น
ผู้แต่ง อ.ดร.พิทาน ทองศาโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-178-5
sex tubeporno izle