.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 61 guests online
วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก: ยุคคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตก: ยุคคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2567
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 285 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-282-9
เนื้อหาโดยย่อ

จากอารยธรรมคลาสสิกถึงสภาพหลังสมัยใหม่ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกอธิบายถึงการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนของยุคสมัย ท่ามกลางอารยธรรมและปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงออกถึงความต่อเนื่อง ความคาบเกี่ยว และการประยุกต์สู่สภาพแวดล้อมใหม่ วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกภายใต้บริบทของยุคสมัย บ่งชี้ถึง 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ วิวัฒนาการ แบบแผนของที่ว่างและรูปทรง วิวัฒนาการของประเภทอาคาร และวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน การเรียนรู้วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมตะวันตกร่วมกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ของการออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด แบบแผนของที่ว่างและรูปทรง รวมถึงชุมชนเมือง ที่นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอนาคต โดยมีรากฐานของความร่วมสมัย

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8960 - 3
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle