.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
การบรรยาย เรื่อง เขียนหนังสือ/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" 6,10 และ 20 ก.ย. 64


ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  รุ่งธนเกียรติ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง "เขียนหนังสือ/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 6,10 และ 20 กันยายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์

 
sex tubeporno izle