.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 538 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-002-3
เนื้อหาโดยย่อ

การประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  เพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ  และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
แต่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จะประสบความสำเร็จได้นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle