.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 335 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-044-3
เนื้อหาโดยย่อ

"ความรู้ไม่มีจำกัด  ทุกคนสามารถหาสิ่งที่อยากรู้ได้โดยไม่มีเส้นขีดกั้นว่าจะเป็นเฉพาะในประเทศเท่านั้น"

การศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศจะเป็นส่วนช่วยทำให้ผู้อ่านสามารถเข้า ใจถึงการบัญชีของแต่ละประเทศได้มากขึ้น  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายและการพัฒนาการบัญชีระหว่าง ประเทศ  การจัดหมวดหมู่ของการบัญชีระหว่างประเทศ  รายงานทางการเงินและการ เปิดเผยข้อมูลของธุรกิจระหว่างประเทศ  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการ รวมกิจการของธุรกิจระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ระหว่างประเทศ  การบัญชีระหว่างประเทศเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลงตลอดจนภาษี อากร  ราคาโอนระหว่างประเทศ  และการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทข้ามชาติ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle