.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online
เคมีอนินทรีย์ I
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีอนินทรีย์ I
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 221 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-137-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเคมีอนินทรีย์ I เล่มนี้ เริ่มด้วยประวัติของเคมีอนินทรีย์ การกำเนิดธาตุและการเกิดโลก รวมทั้งทฤษฎีบิ๊กแบงอย่างย่อ ๆ ในส่วนของเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์ แบ่งเป็น 9 บท ได้แก่  บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมอะตอม สมมาตรของออร์บิทัล สถานะอะตอมและสัญลักษณ์เทอม  บทที่ 2 โมเลกุลโคเวเลนต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโมเลกุลโคเวเลนต์ การใช้ออร์บิทัล-d ในโลหะ พันธะที่มีหลายศูนย์กลาง  บทที่ 3 สมมาตรและกลุ่มจุด รวมทั้งการนำทฤษฎีกลุ่มไปใช้ใน vibrational spectroscopy  บทที่ 4 พีริออดิซิที สมบัติต่างๆ ที่มีลักษณะพีริออดิกรวมทั้งผลการบัง บทที่ 5 ของแข็งอนินทรีย์ ลักษณะของของแข็งแบบต่างๆ  บทที่ 6 แรงเคมี ลักษณะของแรงเคมี หรือพันธะเคมีแบบต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของแรงเคมี ต่อจุดเดือด จุดหลอมเหลว และการละลาย บทที่ 7 เคมีของกรด และเบส นิยามกรดเบสต่างๆ รวมทั้งนิยามของลักซ์-ฟรัด และยูซาโนวิช บทที่ 8 เคมีในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริก ตัวทำละลายอะโพรทิก และเกลือหลอมเหลว  บทที่ 9 ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าในเชิงเคมีอนินทรีย์ รวมทั้งแผนผังฟรอสต์ และเคมีไฟฟ้าในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ  มีดัชนีท้ายเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหาคำหรือนิยามที่สนใจ
biletul zilei cu meciuri din fotbal omnibet biletul zilei de azi la pariuri sportive


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle