.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 288 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-118-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง (linear regression) ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างมากในการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical study) ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงที่มาและแนวคิดในการกำหนดแบบจำลอง การใช้ค่าสถิติสำหรับการประมาณการแบบจำลองถดถอยที่มีการพัฒนาจากนักเศรษฐมิติ (econometrician) จนมีอัตลักษณ์ของตนเอง มีกระบวนการที่มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยในสาขาวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบ cointegration
การเรียบเรียงและการนำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองถดถอยในหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางสถิติ รวมถึงการลำดับเรื่องราวของแบบจำลองถดถอยตั้งแต่ที่มาของคำว่า แบบจำลองถดถอย ที่มีจุดเริ่มต้นจากการทดลองเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของถั่วลันเตา ใน ค.ศ.1875 จนพัฒนาสู่แนวคิดในการสร้างแบบจำลองโดยนักเศรษฐมิติที่อ้างถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา (spurious regression) และการทดสอบ cointegration ใน ค.ศ.1987 ตามชื่อหนังสือ “แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา”


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle