.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
อาหารเพื่อมนุษยชาติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อาหารเพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 311 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-114-3
เนื้อหาโดยย่อ

ด้วยเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ปัญหาแหล่งของอาหารเพื่อมนุษยชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในโลก ทั้งพืชและสัตว์  การะกระจายตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการคบคุมแหล่งอาหารเหล่านั้น ทั้งยังรวมถึงการโภชนาการของมนุษย์ โดยเน้นถึงความปลอดภัยและหลักการโภชนาการ และที่สำคัญคือหลักการถนอมรักษาอาหารที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle